line
loos architects
line
 
line
PROJECTEN
line
INFO
line
WHS // Werkhuis Schoten // BE

Project:

Architect:
Adviseurs:
Opdrachtgever:
Jaar:
Budget:
Oppervlakte:
Status:
Locatie:
Download PDF:
Nieuwbouw van een gebouw met gemengde functies (kantoor, atelier, opslag en wonen)
Miguel Loos / HUB
BAS, Bureau Bouwtechniek
De Scheepvaart
2002-2006
€ 1.300.000,- excl. BTW en honorarium
2.375 m2 BVO
Opgeleverd
Wijnegembaan, Schoten, BE
Klik hier...
hiddenline perspective
Het werkhuis bevindt zich in een context van gebouwen langs het kanaal die door hun bijzondere typologie en materialisatie allemaal een heel eigen, uitgesproken karakter hebben. Anders dan bij de klassieke industrie-’dozen’ is de functionele mix van het werkhuis bijzonder: het omvat een garage, ateliers, kantoren en een conciërgewoning. Als uitgangspunt voor het omgaan met de contextuele en financiële condities is het programma van eisen nauwkeurig geanalyseerd en vertaald tot de gekozen ontwerpstrategie. Door de integratie van de opslagzone in het volume krijgt het werkhuis letterlijk meer substantie. Het gevraagde hek om het terrein “krimpt”, als bescherming, tegen de goedkope PVE huid van het gebouw aan. In plaats van te kiezen voor een standaard hoogte van het hele gebouw, is gekozen voor een gedifferentieerde doorsnede die gerelateerd is aan de verschillende functies. De kop van het gebouw gaf aanleiding voor een meer sculpturale behandeling. Het resultaat van deze interventies is een gebouw met een sterke identiteit, dat zorgt dat het terrein onderdeel van het landschap blijft.
concept
detail facade
section and plan
line