line
loos architects
line
 
line
PROJECTEN
line
INFO
line
SWSA // Studie Werkunits Amsterdam // NL

Project:

Architectuur:
Stendenbouw:
Landschap:
Opdrachtgever:
Jaar:
Oppevrlakte:
Status:
Team:

Locatie:
Download PDF:
Ontwikkelingsstudie voor kleinschalige werkruimtes aan de spoordijk Muiderpoort
LOOS ARCHITECTS
Urhahn Urban Design
REDscape
Startgoed Amsterdam
2008
4.400 m2 BVO
Schetsontwerp afgerond
Miguel Loos, Zuzanna Bujacz, Luca Miserocchi, Ewoud Ruifrok
Celebestraat, Amsterdam, NL
Klik hier...
Voor dit project is onderzocht of er binnen stedelijke restgebieden voldoende ontwikkelingsruimte aanwezig is voor kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers. Hierbij is het de ambitie de gebouwen zo efficiënt mogelijk te ontwerpen en tevens een nieuwe impuls aan de directe omgeving te geven.

In plaats van meteen gedetailleerd naar elke locatie te kijken hebben wij besloten eerst generieke “prototypes” te ontwikkelen om aan te kunnen geven waar deze toepasbaar zijn. In overleg met de betrokken partijen hebben wij in de tweede fase deze prototypes op uitgekozen locaties verder uitgewerkt. Verder is gekeken hoe parkeren en openbare voorzieningen, zoals speelvelden, in de bebouwing geïntegreerd kunnen worden.
Voor de constructie zijn wij uitgegaan van een dragende betonnen buitenschil en kern. De gevels richting spoor zijn bedacht als begroeide gevels met kleinschalige raamopeningen. De gevels richting buurt zijn zo open mogelijk om veel daglicht binnen te laten.
line